ECAV.sk

Kuková - Evanjelický a.v. cirkevný zbor

Verš týždňa: ...do života vedie tesná brána a úzka cesta, ...; ev. Mt 7,14b

Víkendovka dorast 31.1-3.2.2014

Vďaka Božej milosti sme prežili tento víkend spolu s dorastom a konfirmandmi v Jánskej doline na chate Aňa. V príjemnom prostredí obklopení lesom a tak trochu preč od sveta sme spoločne rozmýšľali nad Slovom Božím.

Téma celého stretnutia bola - Kto je môj B(b)oh

Pod vedením mládežníkov - Martina Žipaja, Ferka Kožleja, Zuzky Kožlejovej, Adama Cinu, Zuzky Kmecíkovej a zborového farára, sme prechádzali prvými tromi Božími prikázaniami.

Pod prvým prikázaním sme sa snažili uvedomiť si, že aj napriek našej slobode a sebeckému pohľadu na svet, predsa sme podľa slov Pána Ježiša Krista otrokmi. A mnoho vecí pre nás samozrejmých nás predsa len nakoniec zotročuje. Odhalili sme, koľko času trávime pri nezmyselných aktivitách a ako málo času sme ochotní venovať nášmu Bohu.

Druhé prikázanie nám hovorilo nie len o našich slovách, ale v prvom rade o tom, aký je naozaj náš vzťah voči Bohu, v ktorého vieru tak srdcervúco vyznávame skoro každý jeden deň. Vzťah medzi Bohom a človekom je v Písme Svätom nádherne vyobrazený ako vzťah dvoch blízkych ľudí.

Tretie Božie prikázanie nám nepripomínalo len nedeľu a sviatočné dni. Život kresťana má byť dennodenným prežívaním Božej prítomnosti. Ak chceme rásť vo viere a nasledovať tak slová Pána Ježiša Krista, je potrebné každý deň tento vzťah obnovovať v Slove Božom a modlitbách.

Naše spoločenstvo rozšírili brat dozorca František Kožlej a kostolník Stanislav Bakalár, ktorí ochotným srdcom slúžili celému spoločenstvu.

Chcem sa všetkým srdečne poďakovať za ich ochotu slúžiť a venovať svoj vzácny čas Božej cirkvi a spoločenstvu tých, ktorí v nás dospelých vidia svoje vzory.