ECAV.sk

Kuková - Evanjelický a.v. cirkevný zbor

Verš týždňa: ...do života vedie tesná brána a úzka cesta, ...; ev. Mt 7,14b

Vitajte na stránke cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kuková

Všetkým návštevníkom tohto jednoduchého webu prajeme v novom roku hojnosť Božieho požehnania, aby sa Kristus narodil aj vo vašich rodinách a priniesol v tomto čase nepokojov, závisti, pochybností, neistoty svoj Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum.

CZ Kuková