ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Napíšte nám

V prípade  otázok, nejasností, postrehov, prípadne ak chcete prispieť na tento náš web akýmkoľvek spôsobom,či sú to už nejaké články, zamyslenia a podobne, neváhajte nám napísať na náš zborový e-mail : ecavnemcovce@gmail.com

Budemem radi ak sa podelíte a pomôžete nám svojou tvorbou a aktívnym zapájaním pri napĺňaní tohto webu.