ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Mládež - Dorast

Dorast sa koná každý piatok o 16:30 v zborovej miestnoti na fare v Nemcovciach. Je určený pre konfirmandov prvého a druhého ročníka. Ale taktiež aj pre deti po konfirmácií.