ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB počas Decembra 2018

23.12.2018 4. nedeľa adventná
9:00 Lada + spoveď a VP
10:30 Šarišská Poruba + spoveď a VP

24.12.2018 Štedrý večer
15:30 Lada
17:00 Nemcovce

25.12.2018 1. slávnosť vianočná
9:00 Nemcovce
10:30 Lada

26.12.2018 2. slávnosť vianočná
9:00 Šarišská Poruba + spoveď a VP

30.12.2018 Nedeľa po Vianociach
9:00 Nemcovce
10:30 Lada
Texty: Jer 31, 15-17 Žid 2, 11-13

31.12.2018 Závierka občianskeho roka
17:00 Šarišská Poruba

01.01.2019 Nový rok
9:00
Nemcovce
10:30 Lada


Tohto roku si Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku pripomína 100. výročie nového organizačného usporiadania v novovzniknutej ČSR. Zároveň myslíme na pohnuté časy prenasledovania židovských obyvateľov a ich deportácií do koncentračných táborov. Rok 1968 nám zase pripomína túžbu po slobode, ktorá bola vykúpená mnohými obeťami komunistického režimu. Zosnulý biskup Vladimír Pavel Čobrda mal vo svojom programe potrebu ospravedlnenia sa všetkým obetiam holokaustu, ale februárové udalosti 1948 mu jeho snahu prekazili. Aj z týchto dôvodov pripravujeme tohtoročný Dištriktuálny deň VD ECAV 2018 ako Deň Zmierenia dňa 16. 9. 2018 v mestskej hale Aréna Poprad. Mesto Poprad bolo zároveň miestom, z ktorého bol vyslaný prvý transport viac ako tisíc žien do koncentračného tábora v Osvienčime. Bohoslužbami zmierenia chceme vyjadriť vďačnosť všetkým tým, ktorí v pohnutých vojnových časoch v odvahe riskovali, aby zachránili nevinné životy a svojimi činmi zmenšili hrôzy utrpenia židovského obyvateľstva. Rovnako chceme vyjadriť vďačnosť rodinám kňazov či laických pracovníkov, ktorí trpeli a boli uväznení a prenasledovaní počas komunizmu len preto, že si statočne konali svoje kňazské a duchovné povinnosti. Zároveň sa ako členovia cirkvi chceme ospravedlniť za všetku bolesť a krivdy, ktoré sa bytostne dotkli všetkých prenasledovaných v oboch totalitných režimoch. Dopoludňajšie služby Božie s Večerou Pánovou, ktoré v priamom prenose odvysiela aj RTVS budú začínať o 9.30 hod. Na bohoslužbách svojim spevom poslúži Ekumenický spojený spevokol Ewalda Danela. Taktiež v rámci SB odzneje spoločné vyhlásenie k "Dňu zmierenia", súčasťou ktorého bude vyjadrenie vďačnosti za všetkých, ktorí nepodľahli tlaku v boji s totalitou oboch režimov, a taktiež úprimné vyznanie rôznych zlyhaní, ktoré sa stali na úrovni duchovných aj laických pracovníkov v ECAV. Bohoslužby v priamom prenose odvysiela aj RTVS. Popoludňajší program (zač. 14.00 hod.) sa bude niesť v duchu výzvy „Rozpomeň sa a pamätaj“. V rámci duchovno – kultúrneho programu zaznejú svedectvá ľudí, ktorí svojou odvahou a láskou zachránili životy pred smrťou v koncentračných táboroch, no zároveň aj tých, ktorí sa dokázali vo svojich postojoch a službe v totalite komunizmu. Moderátorkou popoludnia Dagmar Mozolová, ktorá za svoju činnosť v relácii Encyklopédia spravodlivých získala na tohtoročnom udeľovaní cien RTVS cenu „Krištáľové krídlo“. Počas programu odznejú nasledovné svedectvá : Emília Dérerová, Judita Prokopyová, Daniela Hroncová - Faklová, Samuela Velebného a Štefana Dlháňa. Pomedzi svedectvá odznejú hudobné vstupy Ekumenického spojeného spevokolu Ewalda Danela a komorného orchestra, súčasťou repertoáru budú aj rôzne židovské piesne. Srdečne Vás všetkých pozývam.

PLAGÁT Deň zmierenia


Nečo k voľbám zo zasadnutia GP :

Na včerajšom zasadnutí GP prijalo aj nasledovné uznesenie: Generálne presbyterstvo ECAV

a) sa dištancuje od pokusov Predsedníctva ECAV o zastavenie volieb generálneho biskupa,

b) odmieta pokusy o diskreditáciu kandidátov na funkciu generálneho biskupa zo strany EPST,

c) konštatuje, že voľby generálneho biskupa ECAV neboli výrokom žiadneho súdu pozastavené,

d) žiada Predsedníctva CZ, aby zabezpečili pokračovanie volieb v súlade s harmonogramom, ktorý schválilo Generálne presbyterstvo ECAV.


Biblické hodiny  - počas prázdnin nebudú


PROCHRIST LIVE 2018 - NEUVERITEĽNÝ

Milí priatelia, dnes začal evanjelizačný týždeň PROCHRIST LIVE. V našom CZ sa budeme pri sledovaní jeho programu zo záznamu stretávať v KD Lipníky od stredy 14.3.2018 do 20.3.2018 vždy od 18:00. Centrálne podujatie bude prebiehať v Lipsku, odkiaľ bude zabezpečený prenos programu jednotlivých večerov so slovenským dabingom do jednotlivých európskych krajín. Hlavnou témou je Apoštolské vierovyznanie. Viac informácií nájdete aj na :

http://vdecav.sk/index.php/129-neuveritelne-prochrist-live